Nieuwe medische idealisten

Mary-Ann Sandifort is in december 2016 naar Beira geweest om alle medische studenten te spreken, om drie nieuwe medische studenten en één nieuwe verpleegkundigen te interviewen en om SSA-artsen die aan het werk zijn, te bezoeken.

De nieuwe studenten hebben goede cijfers, maar kunnen binnen hun gezinssituatie geen mogelijkheid vinden om hun droom waar te maken, namelijk zich inzetten voor de gezondheidszorg in Mozambique. Ze hebben vaak zelf negatieve ervaringen met die gezondheidszorg . Zo heeft één van hen zijn zus en haar ongeboren baby verloren, omdat zijn zus te lang moest wachten voordat ze werd geholpen toen ze moest bevallen.

Vrijwillig
De artsen die zijn afgestudeerd krijgen van de overheid een baan in een ziekenhuis of kliniek toegewezen.  Zolang deze nieuwe SSA-artsen nog geen plek via de overheid hebben, werken ze in een kliniek van de Katholieke Universiteit in Beira of geven bijles op de Medische Faculteit daar. Alle studenten die een beurs hebben ontvangen, worden geacht dit te doen als wederdienst.

30 in totaal
SSA heeft de afgelopen jaren 29 medische studies aan de Katholieke Universiteit van Beira gefinancierd. Twaalf SSA-artsen en één SSA-verpleegkundige werken al in Mozambique en vier zijn in 2017 afgestudeerd. Tien medische studenten en drie studenten verpleegkunde zijn nog bezig.