Bijeenkomst medische studenten

In april 2013 hebben Frank Maasson en Mary-Ann SandifortĀ een bijeenkomst gehoudenĀ met de medische studenten in Mozambique.

Tijdens deze samenkomst is van gedachten gewisseld over de stichting, de sponsoren en het contact tussen de sponsoren en de studenten.

bijeenkomst_13042602