SSA gaat afbouwen

De stichting SSA heeft vijftien jaar na de oprichting besloten om langzaamaan af te bouwen en geen sponsoren meer te zoeken. Studenten die nog bezig zijn met hun studie, maken deze uiteraard af. De laatste studente is in 2023 klaar.

Via SSA hebben 32 kinderen uit de sloppenwijk Korogocho in Nairobi, Kenia, een betere toekomst gekregen door scholing. Eén van hen werkt voor de Verenigde Naties, vijf zijn met hun bachelor bezig en één gaat een master doen. De overigen hebben of zoeken een baan.

Artsen
In Beira, Mozambique, heeft SSA zestig jongeren opgeleid tot arts of hoofdverpleegkundige.
Een groot deel van hen werkt nu in de gezondheidszorg in Mozambique en een deel studeert de komende jaren af. Zo zijn er dit jaar tien klaar.

Sponsoren
SSA is trots op de sponsoren die, vol vertrouwen in de stichting, jarenlang in kinderen en jongeren investeerden. Enkele sponsoren zijn naar Nairobi en Beira geweest om hun pupil te bezoeken en hebben nog steeds contact.

Brug
SSA kijkt tevreden terug, omdat haar doelen zijn bereikt: een betere toekomst voor kinderen in Afrika, verbetering van de gezondheidszorg in Mozambique en een brug tussen twee culturen – de sponsor en de pupil.

SSA heeft nu 21 artsen en zes ‘verpleegkundigen superieur’ in Mozambique aan het werk. ‘Verpleegkundigen superieur’ hebben een universitaire opleiding van vier jaar en mogen taken van artsen overnemen.
Acht verpleegkundigen superieur en veertien artsen in spé studeren nog via SSA aan de katholieke universiteit in Beira.

Een overzicht van de werkplekken van de afgestudeerden:

Naam Werkt in/werkt voor 
Anifa Guale Gondola in overheidsziekenhuis. Is directeur gezondheidszorg voor het district.
Nadia Adriano Manjate Inhambane voor de overheid. Doet specialisatie  kindergeneeskunde.
Amalia Raquel Israel Caval Nampula in overheidsziekenhuis. Doet specialisatie kindergeneeskunde.
Daniel Celestino Tete in overheidsziekenhuis.
Ezio Augosto da Costa Massinga Maputo in overheidsziekenhuis.  Gespecialiseerd in emergency aid.
Hilza Beatriz Fernando Malate Manica in privé kliniek.
Gorethe Perino Jose Voor organisatie, gericht op Hiv/Aids
Virgilio Caetano Caia in overheidsziekenhuis. Gespecialiseerd in Tuberculose en HIV/Aids.
Helena Mutede Entotue Nampula in overheidsziekenhuis.
Abilito de Abilio Jose Pintainho De wijk Muhava in Beira op gezondheidspost.
Angela Chuva Nacala in overheidsziekenhuis.
Antonio Marcus Diaz Gimo Beira in provinciale overheidsziekenhuis.
Laurina Sebastao Moiane Chiuta district in Tete in overheidsziekenhuis.
Suzana Cecíclia Peter Valia Docent op universiteit en werkt in de kliniek van de universiteit.
Jolanda Pinto Docent op universiteit en werkt in de kliniek van de universiteit.
Laura Stanislaus Alexander Quirinchene Docent op universiteit en hoofd van Pabhodzi, organisatie voor medische studenten die HIV/Aids voorlichting geven op platteland.
Antonio Raposo Voorlopig docent op universiteit. Wacht op baan via de overheid.
Miquitaio Torres Nyamatande in overheidskliniek.
Artur Macuacua Gaza in overheidsziekenhuis.
Florinda  Macachimbira Beira in overheidsziekenhuis, helpt op afdeling kindergeneeskunde, wacht op baan van overheid.
Verpleegkunde superieur Werkt in 
Ibrahimo Alberto Quelimane in overheidsziekenhuis.
Eunelcia da Délcia Julião Bata Beira in overheidsziekenhuis.
Getrude da Conceicao Augusto Nampula voor kliniek van missie.
Rainha Luis Joao Chimoio voor overheidsziekenhuis.
Sandramo Bernardo Geeft les op universiteit, wacht op baan via overheid.
Ana Paula Cuboia Geeft les op de universiteit.

 

 

 

Frank Maasson en Mary-Ann Sandifort hebben geld ingezameld voor slachtoffers van de cycloon Idai die in Mozambique in maart toesloeg, onder meer in de stad Beira. In totaal is 14.000 euro opgehaald.

Mary-Ann was op verzoek van de Nederlandse regering in Beira om de gemeente daar te helpen met het organiseren van een donorconferentie, via welke geld zal worden ingezameld bij landen en internationale organisaties. Omdat ze er toch was, kon ze de 14.000 euro monitoren.

Compensatie
Van het geld is 2700 euro gebruikt voor voedselpakketten voor honderd gezinnen. Zij konden hier twee weken van eten.
De 18 studenten van de Stichting Studiebeurs voor Studenten in Afrika, hebben ieder 50 euro gekregen als compensatie voor verliezen: van velen is studiemateriaal onbruikbaar omdat het nat is geworden, voedsel is verloren gegaan en bij enkelen zijn dingen uit hun huis gestolen.

Daken
Orlando Zuro, sinds twintig jaar een vriend, heeft 5.000 euro om vijftien huizen van daken te voorzien.
Er is nog 5.400 euro over. Als Orlando de vijftien huizen af heeft, komt hij met een nieuwe offerte voor de herbouw van twee huizen. Hier woont onder andere een gezin dat alleen uit weeskinderen bestaat. Het tweede huis is eveneens voor een heel arm en kwetsbaar gezin.
Het opbouwen van deze twee verwoeste huizen zal gedaan worden met hulp van de bewoners van de vijftien gezinnen die een dak hebben gekregen.

 

Mijn man en ik zijn sinds 1998 sterk betrokken bij de stad Beira in Mozambique, die nu zwaar is getroffen door de cycloon Idai.
De noodhulpkaravaan is in Beira gearriveerd. Maar bereikt velen niet – door bureaucratie, door politiek. Ik belde net een vriend die eten zoekt voor 100 gezinnen in zijn wijk. En daken, En schoon water. Het geld dat voor noodhulp wordt ingezameld door grote organisaties gaat naar de Mozambikaanse overheid. Wij zijn er niet zeker van dat het op de juiste plek terechtkomt – Beira is een oppositiestad.

Studente Hilza, in Beira, appt mij:
‘Mary-Ann, unfortunately there is a lot of bureaucracy in our country…, and many of donations sent to Beira, in the central zone of Mozambique will not be for the population that needs.’
Een pijnlijk waarheid.

Als jullie hulp willen geven, kan dat via onze stichting, die een ANBI status heeft, dus het bedrag dat jullie geven, kun je als gift aftrekken.
Stichting Studiebeurs voor Studenten in Afrika
Bankrekening NL67RABO 0372 6207 60
Onder vermelding van: Idai

Raphael Obonyo Onyango is CEO van het Keniaanse Youth congress, een landelijke organisatie die jonge mensen een podium biedt en daarmee een stem geeft.

Het Youth congress zorgt ervoor dat jongeren kunnen participeren in (overheids) organisaties en betrekt hen bij sociale, economische en politieke processen. Raphael publiceert regelmatig in kranten, is politiek commentator op de nationale televisie, was op TEDx en is geïnterviewd door de BBC en CCN.

Sociaal bewogen
Raphael, die de bijnaam Juma heeft, is de aanleiding voor SSA in Nairobi: de SSA oprichters Frank en Mary-Ann leerden hem kennen in de sloppenwijk als vijftien jarige gemotiveerde en sociaal bewogen jongen. Zij betaalden zijn studie aan de universiteit in Nairobi. Toen hij klaar was, wilde hij andere kinderen net zo’n kans geven. Vervolgens is SSA in 2009 in Nairobi begonnen.

Verenigde Naties
Raphael begon zijn carrière als Jongerenambassadeur bij de Verenigde Naties. In die hoedanigheid is hij de hele wereld overgevlogen en schudde menig beroemde hand, zelfs van Ban Ki-Moon. Op zijn site staan alle foto’s en de elf awards die hij heeft gewonnen.

SSA heeft sinds 2009 in Nairobi 33 scholieren op de middelbare school Our Lady of Fatima financieel gesteund. Door de jaren heen zijn er slechts 3 uitvallers geweest.

Sinds 2015 is aan sponsoren de mogelijkheid geboden hun scholieren een vervolgstudie aan te bieden, om hun kansen op een goede toekomst verder te vergroten. Op twee scholieren na, die niet gemotiveerd waren, zijn ze allemaal doorgegaan. Drie studeren aan een Keniaanse universiteit in Nairobi en Kisumu.

Conservatorium
De andere scholieren hebben gekozen voor beroepsopleidingen voor onder meer accountant, laborante, civiel ingenieur of voor werk in het toerisme via de opleiding toerisme en management.  Eén meisje, Viona, zit op het conservatorium. Zij treedt al regelmatig op.

Image may contain: 4 people, people on stage, people sitting and outdoor

Sinds de oprichting van SSA twaalf jaar geleden hebben in het arme Mozambique 38 medische studenten een beurs gekregen, onder wie 33 artsen en vijf hoofdverpleegkundigen. 

Door de jaren heen zijn slechts vier medische studenten afgevallen, omdat de studie te moeilijk was voor hen.
Alle artsen en verpleegkundigen werken na hun studie in Mozambique. Zij krijgen een plek toegewezen door de overheid op het platteland waar het aantal medische professionals dun bezaaid is.

Image may contain: 2 people

 

De stichting SSA heeft er zes medische studenten bij genomen, die door geldgebrek met hun studie moesten stoppen.

In Mozambique is de nationale munt, de metical, sterk gedevalueerd en het economische klimaat in het land is slecht. Het leven is duur en een groot aantal studenten kan hun studie niet afmaken. Door koerswisselingen is het voor SSA mogelijk om voor een zestal studenten, die wegens geldgebrek moesten stoppen met studeren, het collegegeld te betalen. Zij kunnen nu hun studie afmaken.

Hoogste scores
Het gaat om drie artsen, die nog één tot drie jaar moeten studeren en drie hoofdverpleegkundigen, die nog één tot twee jaar moeten studeren. Conform de eisen van SSA zijn het studenten met de hoogste scores. SSA heeft, met dit zestal erbij, in 2017 in totaal dertien artsen en zes hoofdverpleegkundigen in opleiding.

In de sloppenwijk Korogocho in Nairobi is het huisje van één van de SSA scholieren, de jongen Shem, afgebrand.

De brand ontstond bij buren, waar een pan brand vatte. 
Shem woont alleen met zijn moeder en zus. Zijn moeder verdient een klein inkomen met het maken van tassen. Matrassen, dekens, een naaimachine: zijn zijn alles kwijt. De sponsor van Shem heeft geld ingezameld en 255 euro bij elkaar gehaald.

 

 

Door de jaren heen hebben de sponsoren van SSA in Nairobi 29 kinderen van de middelbare school our Lady of Fatima alle vier schooljaren volledig financieel gesteund.

Anno 2017 zijn er nog acht op de middelbare school Our Lady of Fatima. Sommigen zijn aan het werk – één bijvoorbeeld in een restaurant, één bij de Verenigde Naties en één in Korogocho als handelaar.

Doorleren
Een aantal SSA scholieren dat graag door wilde leren, kreeg van hun sponsor en van SSA deze kans. Twee van hen volgen de universiteit; een doet Renewable Energy, Technology and Management, de ander zit op de Kenyatta Universiteit en doet de Bachelor Education. Anderen studeren voor accountant, muziekleraar, medisch laborante, management in toerisme en Aeronautical Engineer.

    

Mary-Ann Sandifort is in december 2016 naar Beira geweest om alle medische studenten te spreken, om drie nieuwe medische studenten en één nieuwe verpleegkundigen te interviewen en om SSA-artsen die aan het werk zijn, te bezoeken.

De nieuwe studenten hebben goede cijfers, maar kunnen binnen hun gezinssituatie geen mogelijkheid vinden om hun droom waar te maken, namelijk zich inzetten voor de gezondheidszorg in Mozambique. Ze hebben vaak zelf negatieve ervaringen met die gezondheidszorg . Zo heeft één van hen zijn zus en haar ongeboren baby verloren, omdat zijn zus te lang moest wachten voordat ze werd geholpen toen ze moest bevallen.

Vrijwillig
De artsen die zijn afgestudeerd krijgen van de overheid een baan in een ziekenhuis of kliniek toegewezen.  Zolang deze nieuwe SSA-artsen nog geen plek via de overheid hebben, werken ze in een kliniek van de Katholieke Universiteit in Beira of geven bijles op de Medische Faculteit daar. Alle studenten die een beurs hebben ontvangen, worden geacht dit te doen als wederdienst.

30 in totaal
SSA heeft de afgelopen jaren 29 medische studies aan de Katholieke Universiteit van Beira gefinancierd. Twaalf SSA-artsen en één SSA-verpleegkundige werken al in Mozambique en vier zijn in 2017 afgestudeerd. Tien medische studenten en drie studenten verpleegkunde zijn nog bezig.

 
 

In december 2016 is Mary-Ann Sandifort naar de sloppenwijk Korogocho geweest. Ze interviewde drie nieuwe kinderen en hun ouders of verzorgers in hun krotjes, ging langs bij scholieren met problemen en was een dagje uit met zowel huidige als oud-SSA kinderen.

De drie nieuwelingen zijn toegelaten, omdat ze zeer gemotiveerd zijn, hoge cijfers hebben en er geen geld is om hen verder te laten leren. Ze hebben grootse ideeën voor de toekomst: één wil journalist worden, de andere nieuwslezer en de derde rakettenbouwer. Ze beginnen in januari met het eerste jaar van de middelbare school Our Lady of Fatima.

Giraffencentrum
Het door coach Raphael Oduor Otieno georganiseerde dagje-uit naar een giraffencentrum, was een groot succes: de kinderen genoten zichtbaar van het feit dat ze even niet in hun volle, drukke, lawaaiige woonomgeving waren, maar op een plek met groen, ruimte en rust.

Verenigde Naties
De oud-SSA scholier Raphael Obonyo Onyango, die het heeft geschopt van vuilnisraper tot Jongerenambassadeur van de Verenigde Naties, was ook aanwezig om de kinderen duidelijk te maken dat als ze zich inzetten en hard werken, zij hun dromen kunnen waarmaken. Hij is daar zelf een voorbeeld van.

 

 

 

 

 

 

 

De door de stichting SSA financieel ondersteunde hoofdverpleegkundige Ibraimo Alberto Abdala is trots op zijn functie. Hij zegt: “I’m enjoying more and more of my work, despite the lack of nurses. The important thing is that our people do not suffer.”

Ibraimo is de eerste door de stichting SSA ondersteunde hoofdverpleegkundige. Een hoofdverpleegkundige is een relatief nieuwe functie in Mozambique. De Katholieke Universiteit in Beira is enige tijd geleden een speciale, driejarige opleiding voor deze groep gestart.

Intermediair
De functie is belangrijk omdat de afstand tussen verpleegkundigen en artsen in Mozambique erg groot is, zowel qua hiërarchie als kennis. Een hoofdverpleegkundige heeft behoorlijk wat medische kennis en fungeert als intermediair tussen artsen en verpleegkundigen. Uiteraard steekt een hoofdverpleegkundige ook de handen uit de mouwen.

Ibraimo werkt nu in het Maganja disctrict in Zambezia en gaat binnenkort naar het nieuwe ziekenhuis in Quelimane.

Ibraimo aan het werk. Uit privacy overwegingen is de patient onherkenbaar.

Ibraimo aan het werk. Uit privacy overwegingen is de patiënt onherkenbaar.

In de sloppenwijk Korogocho is één van de SSA scholieren zwanger geraakt van een sociaal werker van de kerk. Het is niet de eerste keer dat de man gebruikt maakt van zijn positie en een jong meisje zwanger maakt.
De oma van het slachtoffer is een rechtszaak begonnen tegen de man.

Het slachtoffer is wees en woont bij haar oma. De man wilde de zaak schikken door de oma geld te bieden, maar dat heeft ze geweigerd. Ze is naar de politie gegaan en stond erop dat de man zou worden vervolgd. Nu worden er DNA testen gedaan en in januari 2017 komt de zaak voor de rechter.

Het is uitzonderlijk dat een oude vrouw, zonder man, op eigen titel zo’n rechtszaak aangaat. In het corrupte Kenia is het moeilijk om gerechtigheid te krijgen. Bovendien is een financieel aanbod om de zaak mee af te kopen zeer verleidelijk voor een straatarme vrouw als deze oma.

Haar kleindochter heeft inmiddels een zoon. Het hoofd van haar school Our Lady of Fatima wilde haar aanvankelijk niet terugnemen op school. Na aandringen van SSA-coach Raphael Oduor Otieno, mag ze nu weer in de schoolbank zitten.

Op 11 juni 2016 heeft de voormalige SSA-student Abilito de Abilio Jose Pintainho op de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit in Beira zijn bul officieel gekregen. Zijn ouders waren aanwezig bij deze feestelijke uitreiking.
Abilito is sinds april aan het werk als arts in het centrale ziekenhuis in Beira.

Abilito met zijn ouders

Abilito met zijn ouders

 

 

SSA ondersteunt op de Katholieke Universiteit in Beira ook hoofdverpleegkundigen. Ibraimo Alberto Abdala is de eerste die is afgestudeerd.  Hij werkt in de provincie Zambezia en schrijft: ‘Good morning, I’m working as a district supervisor of nursing. I have given lectures in communities about HIV. I have distributed surgical medical supplies to outside poststs and have reinforced the technical nursing care.’

ibraimo 2016

Sinds kort is er een twaalfde SSA-arts aan het werk in Mozambique: Abilito de Abilio Jose Pintainho. Hij werkt nu in het centrale ziekenhuis in Beira.

Abilito in het ziekenhuis aan het werk Abilito aan het werk in een dorp

Mary-Ann is geinterviewd voor het programma xzaljevertellen en heeft verteld over het bezoek van sponsoren aan Korogocho.
Je kunt het beluisteren op http://www.rijnmond.nl/programmas/xaljevertellen/berichten/27-10-2015/mary-ann-sandifort

 

De sponsorreis in februari 2015 naar de sloppenwijk Korogocho in Nairobi, is te zien op drie korte filmpjes:

 

In februari 2015 zijn zes sponsoren met Mary-Ann Sandifort in Korogocho geweest. Onder hen was SSA-voorzitter Ike Koeman. Het zestal besloot naar Nairobi te gaan om de kinderen die zij ondersteunen te ontmoeten en een indruk te krijgen van het leven in Korogocho.

website 3De eerste dag hebben de sponsoren door de wijk gelopen en zijn bij een aantal jongerenprojecten langs geweest. De sponsoren zijn begeleid door jongeren die waren ingezet om de veiligheid van de Nederlandse gasten te bewaken. De tweede dag zijn de sponsoren individueel gekoppeld aan het kind dat zij steunen en zijn, wederom onder begeleiding, op bezoek geweest bij de ouders/verzorgers.

Unieke ervaring
Voor de sponsoren was het een unieke ervaring om op een veilige manier de relatief gevaarlijke wijk in te kunnen en opgevangen te worden door de bewoners. Voor de gesponsorde kinderen en hun gezinnen/verzorgers was het erg speciaal om een sponsor te ontvangen in hun eigen huis. Coach Raphael: “Er komen bijna geen blanken in onze wijk en als ze er zijn, zijn het mensen van ontwikkelingsorganisaties. Zij lopen in groepen door de straten. Deze SSA sponsoren doen het heel anders. Zij gaan niet in groepen, maar durven gewoon met hun gesponsorde kind mee naar huis. Dat is echt heel bijzonder.” website 2

In 2014 behaalden de eerste twee door de stichting gesponsorde leerlingen in Korogocho (Nairobi, Kenia) hun middelbare school diploma: Lilian en Orondo Quinter.

Om de leerlingen een zo goed mogelijke kans op de arbeidsmarkt te geven, heeft de stichting hen begeleid naar een vervolgopleiding. Zij volgen nu beiden een 18 maanden durende opleiding voor Hotel en Catering Management.

Hun Nederlandse sponsors, die ook de middelbare school van deze meisjes betaalden, gaan door met sponsoren van deze vervolg opleidingen.

 

Het was een rommelig jaar voor de negentien middelbare scholieren die stichting SSA sponsort in de sloppenwijk Korogocho in Nairobi, Kenia. In het begin van 2014 legden stakingen het onderwijs plat. Halverwege het jaar werd de stichting door de Our Lady of Fatima-school waar onze leerlingen naartoe gaan, verrast met extra kosten.

Er moest betaald worden om het gebouw na schooltijd open te houden, zodat onze scholieren er kunnen studeren. De stichting SSA heeft uiteindelijk ingestemd.

 

Raphael Obonyo Onyango, één van de eerste Keniaanse studenten van de stichting SSA, was in juni 2014 op de Keniaanse televisie.

Raphael was op Citizen Television om te ijveren voor de rechten van jongeren. Hij riep de overheid op om te zorgen voor werkgelegenheid voor jongeren. Zijn motto in de discussie was: ‘Build the youth and build the nation. Destroy the youth and destroy the nation.’

De intussen aan de universiteit afgestudeerde Raphael is namens Kenia afgevaardigde in de Jongerenraad van de Verenigde Naties. Samen met andere afgevaardigden uit de hele wereld zet hij zich in voor de rechten van jongeren. Daarnaast is hij ambassadeur van de sloppenwijk Korogocho, waar hij vandaan komt. Regelmatig spreekt hij in andere landen over het harde leven in de wijk om anderen daarvan bewust te maken.

tiendearts

 

In Beira, Mozambique, studeerden in 2014 twee SSA-geneeskunde studenten af: Helena en Virgilio. Helena heeft inmiddels een baan in een ziekenhuis in de stad Nampula. Virgilio werkt in het centrale ziekenhuis in Beira in afwachting van zijn uitzending naar het platteland van Mozambique.

Hiermee komt het totaal aantal artsen dat door de SSA is gesponsord op tien. Deze artsen werken in Mozambique in staatsziekenhuizen door het hele land, van Nampula tot Manica en van Inhyaminga tot Busia en Maputo. De stichting betaalt daarnaast de studie van twaalf medische studenten aan de Katholieke Universiteit van Beira.

 

In Nairobi zijn de eerste twee SSA-scholieren begonnen met hun vervolgopleiding. Het gaat om de twee meisjes Lilian Waiyego en Orondo Quinter. 

Lilian en Orondo hebben de middelbare school Our Lady of Fatima afgerond. Ze zijn begonnen aan het Nairobi Aviation College, waar zij de opleiding ‘Hotel catering management’ volgen, die achttien maanden duurt. 

Ingestemd 
Alle SSA-scholieren in Nairobi zitten op de vier jaar durende middelbare school Our Lady of Fatima in de sloppenwijk Korogocho. Eén sponsor neemt voor één scholier de financiële verantwoording voor die vier jaar. Over de steun voor een eventuele vervolgopleiding overlegt SSA met de sponsor. De sponsoren van Lilian en Orondo hebben aangegeven de opleiding aan de Nairobi Aviation College te willen betalen. 

Vijf scholieren 
Lilian en Orondo zijn de eerste twee SSA-scholieren die de middelbare school afronden. Volgend jaar zijn er vijf SSA-scholieren klaar. Het grootste deel van hun sponsoren heeft laten weten ook een eventuele verdere studie te willen ondersteunen, zodat de scholier ten volle zijn of haar talent kan ontwikkelen en de kans op een beter leven, via een goede baan, groter wordt. 

Coach 
SSA-coach Raphael Oduor Otieno, die ook in de sloppenwijk woont, overlegt met de scholieren en hun families over hun vervolgopleiding. Daarna legt hij het aan het bestuur van de stichting voor, die het met de desbetreffende sponsor bespreekt. Na een akkoord, regelt Raphael de vervolgopleiding in Nairobi.

Een aantal SSA scholieren en Mary-Ann Sandifort zijn in januari 2014 geïnterviewd door een journaliste van de Keniaanse nationale krant ‘the Daily Nation’. De journaliste kwam naar Uhuru Gardens in Nairobi, waar de stichting SSA een dagje-uit met de scholieren had georganiseerd. 

Klik hier om het krantenstuk te lezen.

fromholland

Met coach Raphael Oduor zeventien gezinnen bezoeken van de scholieren die worden gesteund door SSSA. Een dagje uit voor team- en spiritbuilding. En gesprekken met de directeur van de school Our Lady of Fatima.

Dat was Mary-Ann Sandifort’s agenda tijdens het vijf dagen lange bezoek aan de sloppenwijk Korogocho in Nairobi. Sandifort was er namens de stichting SSA en heeft elke sponsor van zijn of haar eigen scholier een verslag en foto’s van de woonsituatie gestuurd.

felixfamilie

Men woont in één kamer.


Eén kamer
Op één na wonen alle kinderen in één kamer met gemiddeld vijf mensen en één bed. Koken doen ze aan het voeteneinde. Van de zeventien kinderen wonen er zes met hun moeder, twee met hun vader en vier wonen niet met hun ouder(s), omdat ze wees zijn of zijn verstoten.
Eén meisje verkeert in een gevaarlijke situatie; een zeer onveilige buurt en ze woont met haar zus die prostituee is. Raphael zoekt opvang voor haar.
Vier gezinnen waren zo schrikbarend arm dat er een voedselpakket voor hen is gekocht. In overleg met Raphael en de sponsor is besloten het allerarmste gezin extra te steunen. De sponsor neemt dat voor haar rekening.

 

Struinen door de wijk.

Struinen door de wijk.

Stimuleren
Eén van de bevindingen van Sandifort was dat er niet veel te verwachten is van de ouders wat betreft het stimuleren van hun kinderen. Moeders zijn van vier uur in de ochtend tot een uur of negen ’s avonds druk met wassen, koken, geld verdienen of werk zoeken. Vaders werken of drinken. En ouders zijn meestal zelf niet naar school geweest en weten niet wat het is om te leren.

Raphael en de directeur van school proberen de scholieren te stimuleren. En een deel van de sponsoren dragen daar hun steentje aan bij door het schrijven van brieven.

Georgevoorzijnhuismetvader

Scholier voor zijn huis.

milkakookt

De keuken is aan het voeteneinde van het enige bed.

In april 2013 hebben Frank Maasson en Mary-Ann Sandifort een bijeenkomst gehouden met de medische studenten in Mozambique.

Tijdens deze samenkomst is van gedachten gewisseld over de stichting, de sponsoren en het contact tussen de sponsoren en de studenten.

bijeenkomst_13042602

artsen_busi_13042603De stichting Studiebeurs voor Studenten in Afrika heeft inmiddels in Mozambique acht artsen aan het werk en vijftien in opleiding.

Een van de artsen is Amalia, die in een ziekenhuis in Busi werkt, een stadje waar de sporen van de ontwrichting door oorlog en gebrek aan onderhoud nog duidelijk te zien zijn; kapotte gebouwen, slechte infrastructuur.
Er is geen enkel vertier.

Hard werken
Het maakt de 27-jarige Amalia niet uit. ‘Werken moet ik. Hard werken en mensen redden. Want daar heb ik voor gestudeerd.’
Amalia draait amper diensten, ze is gewoon altijd in het ziekenhuis. Haar huis is op een steenworp afstand van haar werkplek. Ondervoede kinderen, te vroeg geboren, stuiptrekkende baby’s, malaria, tuberculose en aids patienten, uitgedroogde kinderen met diarree – het trekt dagelijks aan haar voorbij. Of er nou wel of geen elektriciteit is, of er nou wel of geen medicijnen zijn, Amalia is er met de weinige middelen die ze heeft. Ze is er altijd en voor iedereen.

artsen_busi_13042601 artsen_busi_13042602

stevenIn februari 2012 is Steven Nyagah Kamau in de sloppenwijk Korogocho in Nairobi om politieke redenen vermoord.

Steven, beter bekend onder de bijnaam Nyash, kwam op allerlei manieren op voor de belangen van de inwoners van Korogocho, waar hij zelf woonde. Vlak voor zijn dood ijverde hij voor landrechten voor de bewoners van de wijk. De moord houdt daar verband mee.

Activist
Nyash was in 1997 de eerste jongen voor wie Frank en Mary-Ann schoolgeld betaalden. Zij volgden hem jarenlang en hij is een van de hoofdpersonen uit het boek ‘De buren van Obama’s oma’. Steven was mensenrechtenactivist, filmer en radiojournalist, was getrouwd en vader van twee kinderen.

Standbeeld
Frank en Mary-Ann zijn naar zijn begrafenis geweest waar honderden mensen uit verschillende landen, van allerlei stammen en met verscheidene achtergronden bijeen kwamen om hem te herdenken. In Korogocho wordt een standbeeld voor hem gemaakt en er wordt gewerkt aan een film over zijn leven. Naar aanleiding van zijn dood tatoeeert de Tilburgse kunstenaar Sander van Bussel de Verklaring van de Rechten van de Mens letter voor letter op 6773 vrijwilligers. Frank en Mary-Ann hebben ook een letter.