Financiële verantwoording

De inkomsten van de stichting Studiebeurs voor Studenten in Afrika (SSA) bestaan uit de donaties van sponsoren voor hun scholier of student in Kenia en Mozambique. Van deze beurzen wordt in hoofdzaak het school- en collegegeld betaald. Dit geld wordt door SSA direct overgemaakt naar de betreffende studie-instellingen, te weten de Our Lady of Fatima secondary school in Nairobi en de medische faculteit van de Katholieke Universiteit (UCM) in Beira. Daarnaast gaat een klein deel van de giften naar de vergoeding van andere studiekosten, zoals onder meer boeken en uniformen.

SSA neemt in principe de verantwoordelijkheid voor de betaling van de hele studie van de geselecteerde studenten op zich en bekrachtigt de afspraken in contracten met de studenten. Tegen de achtergrond van die verplichting houdt SSA een reserve aan op haar spaarrekening. Het grootste deel daarvan is afkomstig van de inmiddels opgedoekte stichting Give Away. Ook is in 2012 een aantal eenmalige giften ontvangen.

2021

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 2, Beira 12

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 9.700 Beurzen 17.283
Overige baten Overige uitgaven  68
Totaal 9.700 Totaal 17.351
Banksaldo
eind 2021
31.221 

2020

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 3, Beira 22

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 13.867 Beurzen 14.294
Overige baten 300 Overige uitgaven 258
Totaal 14.167 Totaal 14.552
Banksaldo
eind 2020
38.549 

2019

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 4, Beira 19.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 10.200 Beurzen 17.739
Noodhulp cycloon Idai 16.780 Noodhulp cycloon Idai 16.780
Overige baten 51 Overige uitgaven  79
Totaal 27.032 Totaal 34.599
Banksaldo
medio 2019
38.541

2018

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 11, Beira 19.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 12,200 Beurzen 22,881
Overige baten 52 Overige uitgaven  46
Totaal 12,252 Totaal 22,927
Banksaldo
eind 2018
46,722 

2017

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 12, Beira 12.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 25,500 Beurzen 23,443
Overige baten Overige uitgaven 35
Totaal 25,500 Totaal 23,478
Banksaldo
eind 2017
58,708

2016

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 12, Beira 18.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 31,346 Beurzen  24,175
Overige baten 25 Overige uitgaven  21
Totaal  31,371 Totaal  24,196
Banksaldo
medio 2016
 56,997

2015

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 14, Beira 12.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 35,571 Beurzen  27,275
Overige baten 68 Overige uitgaven 944
Totaal 35,639 Totaal  28,219
Banksaldo
medio 2015
 50,132

2014

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 17, Beira 13.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 31,286 Beurzen 28,941
Overige baten 100 Overige uitgaven 228
Totaal 31,386 Totaal 29,169
Banksaldo
medio 2014
41,244

2013

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 17, Beira 13.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 28.070 Beurzen 26.581
Overige baten 86 Overige uitgaven 123
Totaal 28.156 Totaal 26.704
Banksaldo
medio 2013
38.255

2012

Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 12, Beira 11.

Inkomen Uitgaven
Sponsordonaties 24.119 Beurzen 23.891
Buitengewone giften * 9.548
Overige baten 101 Overige uitgaven      116
Totaal 33.768 Totaal 24.008
Banksaldo
medio 2012
30.394

* In 2012 ontving SSA eenmalige giften van onder meer de Projectorganisatie Maasvlakte 2.