Mozambique

De medische faculteit
De stichting Studiebeurs voor Studenten in Afrika (SSA) leidt artsen op van de medische faculteit van de Katholieke Universiteit (UCM) in de stad Beira. UCM is een private universiteit en de beste in het land. Het is de eerste universiteit met probleem gestuurd onderwijs, waardoor de studenten leren zelfstandig te denken.

Praktijk kennis
De UCM doet veel aan de ontwikkeling van praktijkkennis; vanaf het tweede jaar krijgen studenten drie gezinnen in arme wijken onder hun hoede, die zij vijf jaar lang bezoeken en medische hulp en voorlichting geven.
In het derde jaar werken zij een dag in de week in een kliniek, in het vijfde jaar gaan ze een paar weken naar een regionaal ziekenhuis op het platteland (Busi) en het zesde jaar werken zij in het Centrale Ziekenhuis in Beira.

De studenten screening
SSA selecteert studenten op hun scores, intelligentie, financiële vermogen, motivatie en maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Zij worden gescreend door de Italiaanse non Rafaella Dorsali, die al vele jaren op de medische faculteit werkt.
Omdat op de UCM in het propedeuse jaar redelijk veel studenten uitvallen, neemt SSA studenten aan vanaf het eerste jaar, zodat we weten wat voor vlees we in de kuip hebben: wie het propedeuse jaar zelf moet betalen, is super gemotiveerd en wie het propedeuse jaar heeft gehaald, is goed genoeg om de resterende jaren ook te halen.


student3Inzet van student

De studenten worden door Rafaella en door de oprichters van de stichting gestimuleerd zich in te zetten voor hun omgeving. Velen doen dat door zich aan te sluiten bij organisaties van de universiteit, zoals Pabodzi (Aids voorlichting op het platteland) of Vida (hulp aan weeskinderen).
De studenten ondertekenen een contract met SSA waarin onder meer staat dat zij de beurs voor 50% terugbetalen. Tevens staat in de contracten dat de artsen in Mozambique moeten gaan werken.

De kosten 
De artsenstudie kost 2.000 euro per jaar en duurt zes jaar. Dit bedrag is voor het collegegeld en een klein deel is voor de kosten van levensonderhoud. De sponsor verbindt zich via de SSA aan een student voor zijn/haar studie. Schenkingen aan de stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting met in acht name van de drempel. Periodieke schenkingen aan de stichting voor een periode van tenminste vijf jaar, en vastgelegd in een schenkingsakte, zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Notariskantoor eKo notaris maakt de aktes kosteloos op.
De sponsor betaalt elk jaar aan het einde van het jaar, voor het jaar daarop. Het studiejaar begint in januari.

Sponsor en studentn
Via de mail onderhouden sponsor en student contact met elkaar over werk/studie en hun persoonlijke leven. Frank en Mary-Ann, de oprichters van SSA, zijn minimaal om het jaar in Beira, houden gesprekken met alle studenten en sturen elke sponsor informatie over zijn of haar student. Zij betalen reis- en verblijfskosten uit eigen zak.


student1Toekomst van de student 

Alle studenten krijgen vlak na hun studie een baan van ongeveer drie jaar via het Ministerie van Gezondheidszorg. Het ministerie bepaalt daarbij waar zij heen gaan. Daarna kunnen zij zelf kiezen in welk overheidsziekenhuis in Mozambique ze gaan werken of dat ze les gaan geven op de UCM. Door het grote tekort aan artsen, worden de meeste afgestudeerden van SSA al na een paar maanden chef of directeur, ook al zijn ze gemiddeld nog maar 28 jaar oud.